Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Wrześniowa wizyta Prezesa SITZ HALS w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, stała okazją do wręczenia certyfikatów wstępnego szkolenia żeglarskiego HALS uczniom Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka.
Szkolenie, w którym uczestniczyło 18 osób, odbyło się w czerwcu 2022, na Jeziorze Solińskim. W ciągu pięciu dni młodzi adepci żeglarstwa zapoznali się z umiejętnością obsługi stanowisk manewrowych oraz wykonywania innych czynności na śródlądowym jachcie żaglowym, na wodach śródlądowych. Bardzo istotnym elementem szkolenia było również przyswojenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie żeglugi na jachcie.
Certyfikaty wręczała Dyrektor DLU dr Anna Pięta-Szawara oraz Prezes SITZ HALS Jerzy Durejko. W wydarzeniu uczestniczyli także Sylwia Pomianek (organizator wyjazdu z ramienia DLU) oraz Jerzy Kulasa (instruktor HALS prowadzący szkolenie). Gratulujemy.