Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego SITŻ HALS, które odbyło się 14 czerwca 2022 r. mieliśmy zaszczyt przywitać nowych Instruktorów i Członków Stowarzyszenia. Gratulujemy i witamy na naszym pokładzie!
W trakcie obrad zatwierdzono sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.