Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
SITZ HALS organizuje kursy na stopień Instruktora Narciarstwa. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się, zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 41, Kwalifikacja zawodowa w sporcie, stopień Instruktora Narciarstwa w sporcie powszechnym.
Szczegóły organizacyjne kursów są opisane na stronie internetowej w dziale Szkolenia/kursy/egzaminy – szkolenia instruktorskie.